Học Điện Tử

Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Đơn đề nghị được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính,…Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc và cách viết, kèm theo một số hướng dẫn viết đơn đề nghị nói chung và đơn đề nghị giải quyết vụ việc 2021 nói riêng.

1. Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc chung số 1


Đơn đề nghị giải quyết vụ việc cơ bản

Nội dung Đơn đề nghị giải quyết vụ việc cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:……………………..

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân)

Họ và tên tôi là: ……………………………………..

Sinh năm: …………………………………………….

Số CCCD/CMTND/Hộ chiếu: ………………….

Ngày cấp:………………. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………

Nơi ở:………………………………………………….

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: …………

Nội dung vụ việc ………… cụ thể như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Yêu cầu cụ thể:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– …………

– ………

Người làm đơn đề nghị

(Ký và ghi họ tên)

2. Cách viết đơn đề nghị chung

Đơn đề nghị được sử dụng rộng rãi và khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay.

Nó được sử dụng khi một cá nhân/tổ chức muốn có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết một hoặc vài hạng mục công việc nhất định để đảm bảo quyền và lợi ích cá nhân. Các mẫu đơn đề nghị thường gặp nhất có thể kể đến như:

Có thể kể đến một số đơn đề nghị tiêu biểu sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 ở Hà Nội
 • Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí
 • Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 • Mẫu số 3: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 • Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất
 • Đơn đề nghị giải quyết vụ việc trong bài.

Vậy khi có nhu cầu làm đơn đề nghị, bạn cần chú ý những gì? Cách viết đơn đề nghị ra sao?

Thường thì các đơn đề nghị trong bộ thủ tục hành chính đều có mẫu riêng và được hướng dẫn chi tiết cách viết từng loại đơn đề nghị cho từng loại vụ việc.

Về cơ bản việc viết đơn đề nghị rất đơn giản, chỉ cần lưu ý một số điểm như sau:

Quốc hiệu và tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức

Thông tin của người làm đơn đề nghị chính xác, không có được sai sót

 • Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.
 • Với cá nhân: Ghi họ và tên của cá nhân, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, thông tin liên hệ khi cần…

Tóm tắt nội dung đề nghị: Ghi rõ nội dung thông tin vụ việc cần đề nghị, có thể viết thêm lí do một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, câu từ chặt chẽ.

Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì? Trong thời gian bao lâu?

– Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo (nếu có)

3. Mẫu đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết việc số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v:……………………………

Kính gửi:……………………

Tên tôi là:…………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………

Cấp ngày ………………… Tại ………………….

Thường trú tại:…………………………………..

Tôi muốn đề nghị sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đề nghị của tôi. Liên hệ với tôi qua thông tin sau:

Họ và tên:……………………….

Chức vụ:………………………..

Email:……………………………..

Số điện thoại:………………….

Xin chân thành cảm ơn!

……, ngày … tháng … năm …

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn đề nghị xem xét lại việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số…, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân:……………………..

Cấp ngày: ………. Nơi cấp:………….

Địa chỉ:……………………………………..

Điện thoại: ………………………………..

Mail: ………………………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………

Là: …………… trong việc……………….

Lý do đề nghị xem xét: ……………….

……………………………………………….

Yêu cầu của người đề nghị: …………

………………………………………………..

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1……………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

5. Cách viết đơn đề nghị xem xét vụ việc

– Người làm đơn:

 • Nếu chủ thể là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, địa chỉ nơi cư trú.
 • Nếu chủ thể làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

– Lý do viết đơn: Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét

– Ghi yêu cầu của người đề nghị

– Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số…; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân….3. Quyết định số… ngày……..).

– Ký tên:

 • Nếu là cá nhân phải ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn;
 • Nếu là cơ quan/tổ chức thì thủ trưởng ký tên và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

6. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ………

Tôi là: …………………… Nam/Nữ:……………

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:…………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………

Điện thoại (nếu có):……….. Email (nếu có):……..

Tôi là đại diện ………. hiện đang gặp phải ………………… nên đề nghị được hỗ trợ.

Lý do đề nghị hỗ trợ: ……………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký và đóng dấu xác nhận)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc, mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v:……

Kính gửi:……

Tên tôi là…

Sinh ngày:…

Nghề nghiệp:…

Số CMND/CCCD……… cấp ngày…… tại……

Thường trú tại…

Tôi đang gặp vấn đề sau:

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………..

Do việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan/công ty nên muốn đề nghị

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Tài liệu chứng minh kèm theo:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ giải quyết đề nghị của tôi. Chân thành xin cảm ơn!

…, ngày….tháng…năm…..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn đề nghị giúp đỡ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v:………………………………..

Kính gửi: ………

Tôi là: …………………… Nam/Nữ:……………

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:…………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………

Điện thoại (nếu có):……….. Email (nếu có):……..

Tôi là đại diện ………. cho đơn vị/công ty/doanh nghiệp……………………….

Hiện đơn vị/công ty/doanh nghiệp………………….. đang gặp phải vấn đề là:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Do đó, đơn vị/công ty/doanh nghiệp …………………………….mong muốn được …………… hỗ trợ.

Lý do đề nghị hỗ trợ: ……………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hi vọng sớm nhận được câu trả lời từ phía cơ quan …………………….

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký và đóng dấu xác nhận)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

9. Những lưu ý khi soạn thảo mẫu văn bản đề nghị

Để có thể tự mình hoàn thiện đơn đề nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả và có giá trị pháp lý cao, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình viết Đơn đề nghị cụ thể như sau:

– Xác định cụ thể các trường hợp nên soạn thảo đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất;

– Phân biệt rõ đơn Khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn đề nghị thay vì soạn thảo đơn đề nghị để đúng quy định trong từng trường hợp cụ thể đảm bảo giải quyết và bảo vệ đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp.

– Nêu rõ chi tiết nội dung vụ việc cần kiến nghị, nguyên nhân và lý do viết đơn đề nghị; tìm hiểu thêm về các các căn cứ pháp lý liên quan đến vụ việc cụ thể, quy định của pháp luật liên quan trong đơn đề nghị;

– Tìm hiểu quy trình, thủ tục nộp đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu đơn đề nghị được xét hộ khó khăn
 • Đơn đề nghị chuyển công tác
 • Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác
1

No Responses

Write a response